Daily Archive: Saturday, June 30, 2018

Tiết kiệm hơn khi in hóa đơn gtgt đúng địa chỉ

In hóa đơn gtgt là một trong những hoạt động gần như bắt buộc đối với những công ty những doanh nghiệp hiện nay hay bất kỳ những đơn vị cá nhân nào có hoạt động buôn bán kinh doanh cung cấp dịch vụ. Bởi vậy việc tiết kiệm thời gian và chi phí khi in hóa đơn tài chính là một trong những yếu …