Daily Archive: Sunday, July 1, 2018

Tiếp tục về các thuật ngữ chuyên môn trong môn bóng bàn – Phần 4

Ở bài các bài viết trước chúng ta đã điểm qua khá nhiều các thuật ngữ chuyên môn trong môn thể thao bóng bàn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này với việc tìm hiểu thêm một số thuật ngữ khác về môn thể thao này để có thể cung cấp một cách đầy đủ và chính xác các thuật ngữ của …