Daily Archive: Sunday, March 3, 2019

Nên đặt cây hương bằng đá ở vị trí nào?

7 Thờ cây hương đá là một trong những hình thức thờ cúng lạ và đặc biệt trong cách công trình mang tính tâm linh ở nước ta. 5 Hầu khắp nhiều nơi tại nước ta cây hương đá xuất hiện rất phổ biến, vậy bạn đã bao giờ nhìn thấy, thắc mắc cây hương ngoài trời có tác dụng gì và có ý nghĩa …