Các hóa thạch châu Âu có thể thuộc về tổ tiên lâu đời nhất của loài người

Răng Graecopithecus cho thấy nó là một phần của gia đình tiến hóa con người, các nhà nghiên cứu tranh luận

Graecopithecus jaw

Một nghiên cứu mới đã kết luận rằng hàm răng và răng trước đây được tìm thấy ở Hy Lạp, cùng với một chiếc răng được khai quật ở Bungary, xuất phát từ một dòng linh trưởng lớn hơn 7 triệu năm tuổi có thể là những con người cổ xưa nhất được biết đến. Các nhà nghiên cứu khác hoài nghi về tuyên bố này.

Châu Âu, không phải châu Phi, có thể đã sinh ra những thành viên đầu tiên trong gia đình tiến hóa con người khoảng 7 triệu năm trước, các nhà nghiên cứu nói.

Các đặc điểm của răng một loài linh trưởng có vú khỉ đã từng sống ở vùng đông nam châu Âu cho thấy loài linh trưởng, được biết đến với cái tên Graecopithecus , có thể đã là một con người có tổ tiên , không phải là một con khỉ như nhiều nhà nghiên cứu giả định. Một chiếc răng đặc biệt, răng tiền sƣớt thứ hai, đang nói. Nó có hai rễ phân trộn một phần, một tính trạng đặc trưng của hominids sớm, nhưng không phải loài khỉ cổ đại, một nhóm do nhà địa chất học Jochen Fuss của Đại học Tübingen ở Đức báo cáo vào ngày 22 tháng 5 trong PLOS ONE .

Graecopithecus tooth CT scans

Các nhà khoa học nghi ngờ những con người đầu tiên xuất hiện vào khoảng 8 đến 6 triệu năm trước. Các nhà nghiên cứu gợi ý rằng những ước tính tuổi mới cho các hóa thạch đã phát hiện ra trước đây có vị trí Graecopithecus như là khả năng có thể là hominid được biết đến sớm nhất .Một chiếc cọ dưới hàm Graecopithecus , được tìm thấy ở Athens với hầu hết các răng vẫn còn trong ổ cắm của chúng, có niên đại khoảng 7.175 triệu năm trước, một nhóm do nhà địa chất học Tungbingen Madelaine Böhme lãnh đạo vào ngày 22 tháng 5 trong một bài báo riêng trong PLOS ONE . Một chiếc răng Graecopithecus bị cô lập ở Bungary, một tế bào tiền cùn thứ hai, có niên đại khoảng 7.24 triệu năm trước, các nhà khoa học cho biết.

Được trang bị các hóa thạch hàm và hàm răng, các nhà nghiên cứu không có trường hợp mắc bệnh súc vật ăn cắp Graecopithecus như một loài vật chủ. Mặc dù phân tích trầm tích ngày cả hai tìm thấy vào khoảng thời gian của nguồn gốc người Hominid, nhưng không biết liệu sinh vật này thường xuyên đi thẳng, hành vi hominid có chữ ký hay không.

 

Leave a Reply